امروز روز چهارشنبه سیزدهم بهمن است ولی دیروز که سه شنبه بود، توفان بسیار شدیدی آمد. وقتی من با دوستانم در حال برگشتن از کلاس زبان انگلیسی بودیم، رعد و برق شدیدی آمد و نزدیک بود که به من بخورد. اما به چتر خورد، همان چتری که پدرم قبلا از کشور مالزی برایم آورده بود.

چتر من، صورتی رنگ است که روی آن نقاشی باربی است. من این چتر خیلی دوست دارم.