مدتی است که برایم نامه نمی نویسی. البته می دانم که درس و مشق و مدرسه وقت زیادی می گیرد. بویژه اینکه کلاس زبان هم می روی. و البته حالا یک سال بزرگتر شده ای و مسئولیت بیشتری هم در خانه داری. ولی خوب به فکر پدرت هم باش.