سلام 

من دو سه ماه نتوانستم نامه بنویسم چون درس هایم بسیار سنگین بود و تمام حواسم پیش درس بود. حالا خوش حالم یک نامه ی دیگ می نویسم.خنده

بابافقط من لوازم هایم مانند پلی کپی ام را جا می گذارم اما سعی می کنم  جا نگذارم و میتوانم.

بابا راستی نوید پسر امو یم با همسرش هفته ی پیش از کربلا امد .

قربانت نگاربای بای