نامه نهم

سلام بابا جان. خیلی ناراحت هستم چون که امروز قراره بری. چون دلم یک کم گرفته نمی توانم بیشتر از این بنویسم. قربانت نگار. زود برگرد.

/ 2 نظر / 21 بازدید
پروین پاکزادمنش

نگار جان سلام من هم که نامه شما را خوندم ناراحت شدم و دلم گرفت. اما بعدش که به این فکر کردم که شما قراره همه تابستان را پیش پدرت باشی دلم باز شد و خوشحال شدم.

نینا دختر عمو

سلام نگار جان ببخشید که نتونستم که باشما حرف بزنم چون موبایلم و دیر دیدم خیلی دلم می خواستم باشما حرف بزنم امیدوارم وقتی برگشتی هم دیگر را ببینیم البته خوش حال می شم که از این طریق با شما صحبت کنم و بیشتر برایمان بنویس تا بدونیم اونجا داری چی ار می کنی